Z formularza Mszy Świętej…

Z FORMULARZA MSZY ŚWIĘTEJ,
W LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
(17 lipca, 8 czerwca)

Kolekta:
Boże, życie wiernych i chwało pokornych,
Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości,
spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami:
Wszechmogący Boże,
przyjmij dary, które Ci składamy obchodząc wspomnienie świętej Jadwigi Królowej,
i spraw abyśmy świadomi Twojej obecności jaśnieli święta i czynną miłością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po komunii:
Pokrzepieni ciałem i krwią Twojego Syna prosimy Cię, Boże,
abyśmy za przykładem świętej Jadwigi, królowej,
z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko narodów, którym panowałaś,
Ty przez sześć wieków byłaś dla nas nauczycielką trudnych wyborów:
– miłości Boga, Ojczyzny i ludzi ponad miłość własną,
– odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych,
– dialogu, nie sporu,
– niełatwego pokoju, zamiast pochopnej wojny.
Ty, która przez całe Twe niedługie życie
byłaś wierną córą Kościoła i Maryi, Matki ukrzyżowanego Zbawiciela, naucz nas także i tego, że nie zdobywanie i używanie,
lecz wyrzeczenie i ofiara stanowią drogę świętości.
I prowadź nas ku niej. Amen.

Zofia Sanakiewicz, 1985