Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki wydziału teologicznego Akademii Krakowskiej

     Święta Królowo, która w dziejach Polski zapisałaś się złotymi głoskami przez wiele swoich dzieł – polecamy Twemu pośrednictwu wobec Najwyższej Mądrości jedno z nich, a mianowicie ufundowany przez Ciebie w Krakowie Wydział Teologiczny. Na Twoją prośbę papież Bonifacy IX powołał do istnienia tę uczelnię, aby służyła wykształceniu kapłanów, a także w miarę potrzeby i świeckich. Przez sześć prawie stuleci Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od Ciebie wziął początek i nazwę, wypełniał tę służbę wraz z innymi Wydziałami Uczelni. Czynił to nawet w czasach rozbiorów, a w okresie okupacji dzielił losy całego Uniwersytetu Krakowskiego. I dzisiaj czyni to nadal, mimo że pozbawiono go historycznej więzi z Jagiellońską uczelnią. Czyni to z woli Kościoła i Stolicy Apostolskiej, tym bardziej, że potrzeby w dziedzinie wykształcenia setek obecnych i przyszłych kapłanów są w naszych czasach większe niż kiedykolwiek.

Prosimy Cię, święta Pani, ażeby w tej niestrudzonej posłudze nauki Wydział, którego ufundowaniu poświęciłaś swe serce i klejnoty, nie doznawał żadnej przeszkody. Prosimy Cię, ażeby władze świeckie uszanowały to wspaniałe dziedzictwo, jakim obdarowałaś Kościół i społeczeństwo polskie w Królewskim Krakowie. Prosimy Cię wreszcie, ażeby wszyscy Profesorowie i Studenci naszej „Alma Mater”, która Tobie zawdzięcza swe powstanie, cieszyli się łaską mądrości i błogosławieństwem Bożego powołania. Amen.

Kard. Karol Wojtyła, 1972 r.