Świadectwa

Prosimy o nadsyłanie świadectw o łaskach otrzymanych za przyczyną świętej Jadwigi Królowej na adres ssjk@sodalicja.org