Strona Główna

Święta Jadwigo Królowo,
Patronko nasza,
Orędowniczko prawdy i dobra,
Strażniczko chrześcijańskiej kultury
i obyczajów,
Pani piękna i miłosierna,
bądź nam wzorem świętości.
Ty, która patrzyłaś oczyma wiary
i czyniłaś zgodnie z tym,
co Ci Bóg objawił,
uproś nam u Chrystusa, naszego Pana,
wiarę światłą i żarliwą,
i łaskę,
byśmy świadectwem życia i słowem
mogli dzielić się wiarą z innymi.
Amen.