Spotkanie opłatkowe Sodalicji 14.01.19

Fotogaleria: przygotowanie stołu, Msza sw., nabożeństwo, życzenia, kolędowanie, rozmowy… Było nas sporo (38), cztery osoby przybyły z sodalicyjnej wspòlnoty w Bieczu, towarzyszyly nam Siostry jadwiżanki, i – jak zawsze o.przeor Zbigniew Czerwień i nasz ks.kapelan Jacek Urban. Piękny, radosny czas !

Zaszufladkowano do kategorii Spotkania opłatkowe | Dodaj komentarz

Wieczór skupienia w Łagiewnikach

14 grudnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach mogliśmy uczestniczyć w adwentowym wieczorze skupienia, który stał się dla nas czasem niezwykłych rekolekcji.
Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Świętych Obcowania, zwanej ,,węgierską”, w Bazylice Dolnej Sanktuarium. Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez Siostry jadwiżanki poprzedziła konferencję ks. Janusza Kościelniaka pt.,, Ku Temu, który łzy powróci…”
Ksiądz Kościelniak posługuje jako jeden z duszpasterzy Grupy Wsparcia dla Rodzin Dzieci Utraconych. Konferencja przybliżyła nam charakter tej wspólnoty, abyśmy mieli głębsze rozeznanie kim są ci, których możemy otaczać modlitwą. Potrzeba stworzenia takiej grupy zrodziła się… w konfesjonale. Wstrząsające świadectwa bliskich po śmierci dziecka, uświadomiły kapłanom rozmiar problemu; pokazały, jak wiele jest osób, w pewnym sensie – porzuconych, pozostawionych samym sobie. Do wspólnoty zaproszony jest …,,każdy doświadczający bólu z powodu zmarłego dziecka, utraconego z przyczyn naturalnych, w wyniku choroby lub na skutek działania ludzkiego; każdy zadający sobie pytanie o sens dotykającego go doświadczenia; każdy, kto odczuwa żal i smutek, tęsknotę, czy nawet złość ma swoje miejsce w tym zgromadzeniu. Chcemy wspierać się wzajemnie, być ze sobą, okazywać wzajemne zrozumienie.”
Jak wynikało z przejmującej wypowiedzi ks. Kościelniaka, uwrażliwienie na stronę duchową jest priorytetem w działaniach grupy; wbrew pozorom, znacznie łatwiej jest zaspakajać potrzeby natury materialnej. Kapłan przedstawił ujęte w perspektywie psychologicznej etapy przeżywania żałoby, by pomóc nam zrozumieć, jak delikatnym i trudnym zadaniem jest towarzyszenie osieroconym rodzinom. Czasem, w obliczu nieszczęścia, milczenie staje się jedyną możliwą do przyjęcia postawą.
W każdym przypadku, tak różnych przecież odsłon tragedii – od samobójstwa, nieuleczalnej choroby, po poronienie – rodzic obarcza się winą; regułą jest postrzeganie cierpienia dziecka, jako kary za grzechy rodziców. „A przecież Jezus nie jest okrutnym sędzią skazującym dzieci na śmierć” – jak pisze ks. Kościelniak w rozważaniach drogi krzyżowej w modlitewniku przeznaczonym dla tych rodzin – ,,Tylko w Jezusie możemy szukać sensu tego paradoksu: miłości Boga i śmierci dziecka”.
Realną pomocą świadczoną w ramach wspólnoty, oprócz wsparcia duchowego i psychologicznego, jest poradnictwo prawne. Na mocy obowiązującego prawa ciału dziecka, bez względu na czas trwania ciąży, należny jest szacunek przysługujący każdemu zmarłemu. Często rodzice zmarłego w wyniku poronienia, lub urodzonego martwego nie wiedzą, że mają prawo m.in. do wydania ciała i jego pochowania . A istnieją konkretne rozwiązania – np. w miejscowości Morawica jest cmentarz dla nienarodzonych, gdzie dokonuje się bezpłatnych pochówków, według rytu uzgodnionego z rodziną.
Taka wiedza byłaby przydatna pogrążonym w bólu, nierzadko bezradnym wobec dramatycznych wyzwań. Ale nie wszyscy mają szansę do niej dotrzeć. Zauważalny jest opór przed podejmowaniem tego ciężkiego tematu, a nawet przed prostym informowaniem w parafiach o tak pożytecznych inicjatywach, jak np. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium w Łagiewnikach. Wytłumaczyć to można jedynie lękiem podszytym grozą, jaki temat ten wywołuje. Jeśli ten rodzaj nieszczęścia budzi lęk, to dotkniętych nim – wyobcowuje; takie naznaczenie społeczne staje się wtedy jeszcze jedną z udręk . Tym mocniej trzeba nam starać się, by tę blokadę przełamywać i jak najskuteczniej nagłaśniać, że jest takie miejsce, jest taka wspólnota… Dalszą część adwentowego wieczoru wypełniła Msza święta w intencji doświadczonych utratą dziecka rodziców i rodzin, z ich licznym udziałem, odprawiona w Bazylice Głównej Sanktuarium. Homilię wygłosił kapelan Sodalicji jadwiżańskiej – ks.prof. Jacek Urban. Podkreślił potrzebę indywidualnego spotkania z Jezusem, czemu sprzyja czas Adwentu ; zachęcił do odkrywania – kim Jezus jest dla mnie, a więc co stanowi istotę mojego osobistego credo, mojej własnej wiary. W konkluzji wskazał na drogę św. Jadwigi Królowej; wiara Jej, ukierunkowana ,,chrystologicznie i chrystocentrycznie”, pozwalała trwać w niezachwianej bliskości z Bogiem. Po Eucharystii, w Obecności Najświętszego Sakramentu nastąpiło zawierzenie Bożemu Miłosierdziu zmarłych dzieci, a między nimi także Elżbiety Bonifacji. Można powiedzieć, że to właśnie osoba córki naszej Patronki i Władysława Jagiełły, chrześniaczki papieża przeznaczonej na przyszłego władcę Polski, a zmarłej w trzecim tygodniu życia – symbolicznie przyprowadziła Sodalicję jadwiżańską na wieczór czuwania do Sanktuarium łagiewnickiego.
Do Grupy Wsparcia dla Rodzin Dzieci Utraconych wystosowane zostało zaproszenie do uczestnictwa we Mszy św. w intencji rodziców po stracie dziecka, również tego nienarodzonego, 13 lipca w Katedrze Wawelskiej, w rocznicę śmierci Elżbiety Bonifacji, a także do wspólnej Adoracji Najśw. Sakramentu. Aktem wieńczącym wieczór czuwania w Łagiewnikach było indywidualne błogosławieństwo udzielone przez duszpasterza wspólnoty ks. Kościelniaka.

Grupa Wsparcia dla Rodzin Dzieci Utraconych spotyka się w Łagiewnikach w każdy drugi piątek miesiąca, Msza św. o godzinie 18.

Magda

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Sprawozdanie ze spotkania Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w dniu 12 listopada 2018 roku

 1. W spotkaniu wzięło udział 14 osób wg listy obecności.
 2. Po Mszy świętej w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej na Piasku wszyscy uczestnicy udali się przed ołtarz św. Jadwigi, by modlić się o zgodę i pokój w naszej ojczyźnie.

Nabożeństwo u uświetniał chór Harfa, który wykonał wspaniały koncert patriotyczny z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości .

 1. Wspólne świętowanie miało miejsce w Eliaszówce, na stole dominowały potrawy w naszych narodowych barwach. Uczestnicy dzielili się swoim przeżywaniem święta 11 listopada. Wszyscy cieszyli się z właśnie wydanej, staraniem oo. Karmelitów i Sodalicji, książeczki z homiliami ks.Jacka Urbana wygłaszanymi podczas pierwszego roku odprawiana Mszy św. i nabożeństw przy relikwiach św. Jadwigi w intencji jedności w polskim narodzie.
 2. Wspomnienie o ks. infułacie Januszu Bielańskim.

Wielu z uczestników znało i dużo zawdzięczało ks. Bielańskiemu, dlatego wspominaliśmy dobro, którego doświadczyliśmy od niego. Był przykładem wiary, modlitwy, umiłowania Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

 1. Z radością przyjęto informację o ogłoszeniu Sługi Bożego Michała Giedroycia – błogosławionym, co nastąpi 4 czerwca 2019 roku.
 2. Ogłoszenia i sprawy bieżące.

Przewodnicząca p. Ewa Jadach zaprosiła na wieczór skupienia do Sanktuarium w Łagiewnikach ( Kaplica Świętych Obcowania)w dniu 14 grudnia na godz. 16.00.

Zaszufladkowano do kategorii Sprawozdania | Dodaj komentarz

Spotkanie Sodalicji 6.10.18

1. Walne Zgromadzenie Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
2. Nabożeństwo różańcowe i Msza Święta w intencji śp. Ojca Założyciela Sodalicji.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia członkowie Sodalicji udali się na wspólną modlitwę różańcową i Mszę świętą do kaplicy bł. Michała Giedroycia w Kościele św. Marka Ewangelisty. Modlitwę różańcową rozpoczął ks. kapelan Jacek Urban polecając Bogu duszę świętej pamięci biskupa Wacława Świerzawskiego. Następnie rozpoczęła się Msza święta, przy Matce Bożej “Giedroyciowej”, w miejscu szczególnie umiłowanym przez Biskupa Wacława, gdzie już jako ordynariusz sandomierski, w czasie swoich krótkich pobytów w Krakowie odprawiał Eucharystię, na której gromadzili się zaprzyjaźnieni wierni, w tym członkowie Sodalicji. Podczas homilii został przypomniany list pasterski z 1996 roku, zmarłego przed rokiem biskupa, w którym zakłada on Sodalicję i wyznacza cele tej organizacji. Do najważniejszych należy szerzenie idei piękna i dobra w świecie, a także podejmowanie różnych działań mających na celu pogłębianie wiary i obrony życia.

Na zakończenie ksiądz profesor Jacek Urban zauważył, że Matka Boska Różańcowa jest Matką Zwycięską – tak jak przed wiekami 7. października w Lepanto, tak samo i przed rokiem, kiedy odszedł do Pana założyciel naszej Sodalicji.

Po Mszy św. zebrani wspominali biskupa Świerzawskiego, przypominali wspólnie spędzone chwile i dzielili się tym co zawdzięczają księdzu biskupowi.

Zaszufladkowano do kategorii Spotkania | Dodaj komentarz

10.09.18 – “Na Piasku”

Msza św. w intencji Ojczyzny, ale również w intencji ks. Jacka Urbana
z okazji imienin ( 17 sierpnia), potem spotkanie w “Eliaszòwce” przy
imieninowym torcie malinowym. Omawianie planów na kolejny rok.
Ròwnocześnie odbyło się zebranie Zarządu, który podjął uchwały o
przyjęciu nowych członkòw do Sodalicji (8 osób) oraz o terminie
Walnego Zgromadzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Imieniny | Dodaj komentarz

Sodalicja – 13 i 17 lipca w Katedrze Wawelskiej

13 lipca, piątek, Msza św. godz. 17.30

W rocznicę śmierci Elżbiety Bonifacji – w intencji rodziców po stracie dziecka, również tego jeszcze nienarodzonego.


17 lipca, wtorek, Msza św. godz.17.30

W rocznicę śmierci Jadwigi Andegaweńskiej, króla Polski – prośba o wstawiennictwo Świętej  w sprawach Ojczyzny i w sprawach osobistych oraz w intencji śp. Ks. Bp. Wacława Świerzawskiego i zmarłych członkiń Sodalicji : śp. Marii Gumińskiej , śp. Heleny Oborskiej-Malinowskiej i śp. Zofii Sarwy


Zaszufladkowano do kategorii intencje Mszalne | Dodaj komentarz

Uroczystość ku czci Świętej Jadwigi Królowej

Sodalicja licznie uczestniczyła we Mszy sw. odpustowej w Katedrze Wawelskiej (19 osób).

Po Mszy sw. – w oczekiwaniu na posiłek odpustowy ( kuchnia włoska:)

Zaszufladkowano do kategorii Sprawozdania | Dodaj komentarz

Sprawozdanie ze spotkania Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w dniu 14. maja 2018 roku

Przebieg spotkania:

 1. Wspólna modlitwa podczas Mszy świętej koncelebrowanej przed obrazem Matki Bożej Piaskowej. Eucharystia sprawowana była w intencji Ojczyzny oraz w intencji ks. prof. Jacka Urbana w 40-lecie Jego święceń kapłańskich. Homilię wygłosił ks. Jacek, nawiązując do postaci apostoła Macieja. Zwrócił uwagę, że w Polsce mimo, że nie ma grobu apostoła – to należy cieszyć się, iż w Katedrze Wawelskiej znajdują się groby św. Jadwigi i króla Władysława Jagiełły – apostołów Jezusa Chrystusa.
 2. Modlitwa o pokój i zgodę w Narodzie przed ołtarzem św. Jadwigi Królowej ( Nowenna jubileuszowa przed setną rocznicą odzyskania niepodległości)
 3. Spotkanie w tzw. „Eliaszówce” w Klasztorze Karmelitów, poprzedzone wspólną modlitwą, było okazją do świętowania jubileuszu 40 rocznicy święceń kapłańskich kapelana Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej, ks. prof. Jacka Urbana.
 • przewodnicząca P. Ewa Jadach przywitała zebranych i złożyła Ks. Kapelanowi życzenia. Życzeniom towarzyszyły upominki.

Nawiązując do rozpoczęcia, przed 40-tu laty, posługi kapłańskiej przez ks. Jacka i do słów Ew. św. Marka (Mk 6, 8) „i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie”, przekazała ks. Jackowi „nową laskę”, bardziej dostosowaną do dzisiejszych czasów, czyli … kijki trekingowe :). Przewodnicząca wyraziła głębokie przekonanie, że dzięki nim ks. profesor zawsze dotrze na spotkania Sodalicji i będzie mógł także relaksować się na łonie natury, by zbierać natchnienia do kolejnych wykładów oraz utrzymywać dobrą kondycję fizyczną.

Każdy z członków Sodalicji świętej Jadwigi miał możliwość osobiście wyrazić księdzu profesorowi wdzięczność za Jego posługę, w listach z życzeniami umieszczonymi w „nowym trzosie”- kolejnym prezencie Sodalicji, którym była niewielka, ale solidna sportowa torba na ramię.

Jak określiła przewodnicząca, były to, ze względu na ich praktyczność, prezenty od „sodalicyjnej Marty”, więc dla zachowania jadwigowej harmonii M&M poprosiła ks. Kapelana o przyjęcie daru od „Marii”. Był to przepiękny kosz kwiatów, których ponętny zapach miał przypomnieć ks. Jackowi niezwykły czas, gdy powoływał go Pan ( „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść…” Jr 20) i przekazać życzenie, by to „Boże uwodzenie” nadal trwało. Kwiatami pragnęliśmy też wyrazić wdzięczność wszystkich członków sodalicji dla księdza profesora. Dziękowaliśmy, że jest wśród nas i w comiesięcznych Eucharystiach modli się w intencjach, które polecamy Bogu. Dziękowaliśmy za ciekawe wykłady, w których zawsze odnajdujemy nowe informacje o św. Jadwidze.

Na koniec, najmłodsza jak dotąd nasza członkini, Martyna wręczyła swój osobisty dar : wyszyty przez nią haftem krzyżykowym obraz pt. „Przysięga królowej Jadwigi” Józefa Simmlera. Użyła 37 odcieni barw pastelowych na białej kanwie. Jest to, jak wyznał ks. prof. Jacek Urban jego ulubione wyobrażenie świętej Jadwigi.

 • Kolejny etap to wspólna agapa przy włoskich daniach. Tematem rozmów członków sodalicji była bowiem Królowa Bona, czasy jej panowania, zasługi i ciekawostki związane z tą monarchinią. Miejsce spotkania – klasztor Karmelitów sprzyjał rozmowom. Jest to bowiem miejsce, do którego trzy razy w tygodniu pielgrzymowała królowa Bona razem z całym swoim dworem z Wawelu. Klasztor na Piasku ufundowany przez św. Jadwigę był dla królowej Bony miejscem szczególnym. W swoim życiu starała się naśladować wielką Andegawenkę i otaczała czcią pamięć o Niej.
 • Ustalenie terminu kolejnego spotkania na dzień 8 czerwca br.( uroczystość ku czci św. Jadwigi Królowej) w Katedrze Wawelskiej.
 • Zakończenie spotkania wspólną modlitwą.

4. W spotkaniu wzięło udział 21 osób, wg. listy obecności dołączonej do sprawozdania.

Zaszufladkowano do kategorii Sprawozdania | Dodaj komentarz

Sprawozdanie ze spotkania Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w dniu 17. kwietnia 2018 roku

Plan spotkania:

 1. Wspólna modlitwa podczas Mszy świętej w Katedrze Wawelskiej, w intencji naszej Ojczyzny: „za nasz Naród, by pomimo różnic łączyła nas miłość do Ojczyzny”
 2. Spotkanie wielkanocne w Kapitularzu katedralnym.
 • Kapelan Sodalicji, ks. Jacek Urban i Przewodnicząca, Ewa Jadach przywitali zebranych.
 • Uczestnicy złożyli sobie życzenia dzieląc się jajkiem wielkanocnym.
 • Poczęstunek wielkanocny – bogaty zestaw potraw przygotowanych przez czonków Sodalicji.
 • Odczytanie życzeń wielkanocnych, jakie wpłynęły pod adresem Sodalicji.
 • Rozmowa przy wielkanocnym stole na temat radości i nadziei jakie daje Zmartwychwstanie Chrystusa. Dzielenie się radością z otrzymanych życzeń i podarunków (książki), a przede wszystkim z duchowej łączności wszystkich członków Sodalicji z całej Polski.
 • Rozmowa o królowej Bonie ( 500-lecie koronacji Królowej), jej związkach z Krakowem i dziedzictwie, jakie Bona zostawiła w Polsce.
 • Zakończenie spotkania wspólną modlitwą i błogosławieństwem .
 • Zaplanowanie kolejnego spotkania, 14.05 „Na Piasku”. Kontynuowany będzie temat królowej Bony. Zainteresowanie zebranych tą postacią jest bardzo duże, tym bardziej, że królowa Bona otaczała czcią pamięć o św. Jadwidze.

3. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, wg. listy obecności dołączonej do sprawozdania.

Zaszufladkowano do kategorii Spotkania wielkanocne | Dodaj komentarz

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ZAWICHOST 17-18 marca 2018

SOBOTA 
10.00 – 11.45 przyjazd (kawa, herbata)
12.00 konferencja (s. Jolanta CHR – LG)
godzina południowa
14.00 obiad
czas na modlitwę osobistą
16.00 nauka rekolekcyjna 1 (ks. Jacek Urban)
nieszpory
18.30 Msza Święta
kolacja
21.00 – […] adoracja Najświętszego Sakramentu
 
NIEDZIELA
8.30 jutrznia
9.00 śniadanie
9.45 nauka rekolekcyjna 2 (ks. Jacek Urban)
czas na modlitwę osobistą
godzina południowa
12.00 Msza Święta
czas na modlitwę osobistą
14.00 obiad, rozmowy
15.00 koronka do BM
czas na modlitwę osobistą, rozmowy
17.00 podwieczorek ( ew.- dla tych, ktorzy jeszcze nie wyjada)

_______________________________
lista uczestników
Ks. Jacek Urban
Urszula Adamus
Ewa Jadach
Staszek Jadach
Małgorzata Kotarba
Małgorzata Kuś
Magda Mierzwa
Leszek Mierzwa
Elzbieta Migas
Jerzy Migas
Zbyszek Myczkowski
Jadwiga Palusinska
Barbara Prochnicka
Maria Skrzypek
Martyna Tokarska
Jagoda Varosi
Agnieszka le Vot
Wanda le Vot
Alba le Vot
Błażej Zając
w sobotę uczestniczyło też kilka osob ( 3-4) z Ostrowca Swietokrzyskiego
 
Konferencja 1

Konferencja 2

Kazanie

 

Zaszufladkowano do kategorii Rekolekcje | Dodaj komentarz