Wezwanie

Święta Królowo Jadwigo!
– rezygnująca ze szczęścia osobistego dla dobra Ojczyzny –
naucz nas uczciwie pracować dla dobra naszego narodu!
Święta Królowo Jadwigo!