Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko…

Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko narodów, którym panowałaś, Ty przez sześć wieków byłaś dla nas nauczycielką trudnych wyborów:

  • miłości Boga, Ojczyzny i ludzi ponad miłość własną,
  • odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych,
  • dialogu, a nie sporu,
  • niełatwego pokoju zamiast pochopnej wojny.

Ty, która przez całe Twe niedługie życie byłaś wierną córą Kościoła i Maryi, Matki ukrzyżowanego Zbawiciela, naucz nas także tego, że nie zdobywanie i używanie, lecz wyrzeczenie i ofiara stanowią drogę świętości. I prowadź nas ku niej. Amen.

 

Zofia Sanakiewicz, 1985