O Panie Wszechmocny…

O Panie Wszechmocny i Wszechpotężny,
spraw niech powstanie Jadwiga nasza w aureoli świętości,
by krajem naszym się opiekowała,
jak niegdyś niezgodnych godziła, ubogich pocieszała,
wiarę w nas wzmacniała i do świętości, do Boga lud swój prowadziła. Amen.