Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej

Boże, Ojcze Wszechmogący,
Ty przez Świętą Jadwigę Królową uczysz nas patrzeć oczyma wiary
i czynić zgodnie z tym, co nam objawiasz.
Za jej wstawiennictwem obdarzaj nas łaską swojej bliskości
i uległego przyjmowania Twojej woli.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Siostry Św. Jadwigi Królowej, Służebnice Chrystusa Obecnego