Litania do św. Jadwigi Królowej Ks. Jan Dziasek

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święta Jadwigo Królowo – módl się za nami
Św. Jadwigo – wnuczko dobrego króla i Króla królów wybranko – módl się za nami
Św. Jadwigo – miłująca Polskę i Kraków, dokąd z Węgier przybyłaś – módl się za nami
Św. Jadwigo – w kruchym naczyniu ciała obdarzona wielkim męstwem ducha – módl się za nami
Św. Jadwigo – z pokorą nosząca królewską koronę – módl się za nami
Św. Jadwigo – płonąca wewnątrz światłem Obecnego – módl się za nami
Św. Jadwigo – wielka córko Bożej Mądrości – módl się za nami
Św. Jadwigo – służąca Obecnemu przez wyrzeczenie się własnej woli – módl się za nami
Św. Jadwigo – nocą przemykająca się do wawelskiej katedry – módl się za nami
Św. Jadwigo – na kolanach ucząca się Ukrzyżowanej Miłości – módl się za nami
Św. Jadwigo – ewangelicznym gestem oddająca klejnoty na rzecz Akademii – módl się za nami
Św. Jadwigo – charyzmatyczna Matko Krakowskiej Wszechnicy – módl się za nami
Św. Jadwigo – Piastunko duchowa studiujących teologię – módl się za nami
Św. Jadwigo – przez wieki błogosławiona ustami czerpiących wiedzę – módl się za nami
Św. Jadwigo – Kapłanko ofiarą znacząca kroki na wąskiej drodze – módl się za nami
Św. Jadwigo – poświatą cnót złocąca komnaty Wawelu – módl się za nami
Św. Jadwigo – posłusznie wchodząca w małżeństwo dla ratowania Litwy – módl się za nami
Św. Jadwigo – zauroczona ideą ewangelizacji – módl się za nami
Św. Jadwigo – Misjonarko rubieży, niosąca światło pogrążonym w mroku – módl się za nami
Św. Jadwigo – „Matko chrzestna” narodu litewskiego – módl się za nami
Św. Jadwigo – złotymi zgłoskami wpisana w historię obu narodów – módl się za nami
Św. Jadwigo – zacierająca miłością granice między ludźmi – módl się za nami
Św. Jadwigo – będąca żywym wcieleniem Ewangelii – módl się za nami
Św. Jadwigo – miłosiernie schylająca się nad każdą łzą biedaków – módl się za nami
Św. Jadwigo – odkrywająca Obecnego w biednych i uciśnionych – módl się za nami
Św. Jadwigo – oddająca siebie Chrystusowi kropla po kropli – módl się za nami
Św. Jadwigo – krótko i mocno płonąca jak Żagiew – módl się za nami
Św. Jadwigo – „Panno mądra” z lampką oliwy dla Oblubieńca – módl się za nami
Św. Jadwigo – świętością objawiająca Boga – módl się za nami
Św. Jadwigo – śpiewająca „Alleluja” w niebieskim Jeruzalem – módl się za nami
Św. Jadwigo – Patronko pragnących Ciebie naśladować – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.