Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej

ułożyła dr Maria Kuźmińska

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Królowo Jadwigo Andegaweńska – módl się za nami
Królowo natchniona przez Chrystusa z ołtarza Wawelskiego – módl się za nami
Królowo, która poświęceniem swoim nawróciłaś Naród Litewski – módl się za nami
Królowo, która umiłowałaś Polskę – módl się za nami
Królowo potomkini Piastów – módl się za nami
Królowo, która Naród Litewski ofiarowałaś Stolicy Apostolskiej – módl się za nami
Królowo służebnico swojego Królestwa – módl się za nami
Królowo, która jeszcze w godzinę śmierci pragnęłaś wielkości Polski – módl się za nami
Królowo matko Wszechnicy Krakowskiej – módl się za nami
Królowo Polski, Litwy i Rusi – módl się za nami
Królowo w dzieciństwie oderwana od matki – módl się za nami
Królowo, której życie było cierpieniem – módl się za nami
Królowo, którą dotknęło nieszczęście okrutnej śmierci matki – módl się za nami
Królowo litująca się nad ubogimi – módl się za nami
Królowo wzruszona łzami pokrzywdzonych – módl się za nami
Królowo wielkiego serca – módl się za nami
Królowo pełna cnót niewieścich – módl się za nami
Królowo pełna dobroci – módl się za nami
Królowo pełna skromności – módl się za nami
Królowo Jadwigo – wspomagaj nas Pani
W dążeniu do wolności – wspomagaj nas Pani
W zdrowiu moralnym – wspomagaj nas Pani
W wierności Chrystusowi – wspomagaj nas Pani
W miłości dla Matki Chrystusowej – wspomagaj nas Pani

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.