Litania do św. Jadwigi Królowej I

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny, Boże, – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Bolesna –módl się za nami
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Janie – módl się za nami
Święty Pawle – módl się za nami
Święty Marku – módl się za nami
Święty Augustynie – módl się za nami
Święty Wacławie – módl się za nami
Święty Stanisławie – módl się za nami

Święta Jadwigo Królowo – módl się za nami
Pani Wawelska i nasza – módl się za nami
Uległa Bogu we wszystkim – módl się za nami
Wpatrzona w Ukrzyżowanego – módl się za nami
Przez wiarę widzą – módl się za nami
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości – módl się za nami
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa – módl się za nami
Apostole prawdy i dobra – módl się za nami
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga – módl się za nami
Wzorze świeckiej świętości – módl się za nami
Szafarko pokoju – módl się za nami
Pani piękna i miłosierna – módl się za nami
Ratująca z biedy duchowej – módl się za nami
Mario i Marto w jednej osobie – módl się za nami
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze – módl się za nami
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu – módl się za nami
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa – módl się za nami
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów – módl się za nami
Wierna Służebniczko Obecnego Boga – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święta Jadwigo Królowo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.