Litania do św. Jadwigi Królowej II

Kyrie elejson, Chryste elejson Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Jadwigo Królowo – módl się za nami
Patronko Ojczyzny naszej – módl się za nami
Ozdobo Kościoła – módl się za nami
Chwała królewskiego stanu – módl się za nami
Wzorze sprawujących władzę – módl się za nami
Nosicielko pokoju – módl się za nami
Wspomagająca Ojca Świętego w Jego trosce o Kościół i zbawienie świata – módl się za nami
Wspierająca biskupów i kapłanów – módl się za nami
Wspomagająca zatroskanych rodziców i wychowawców – módl się za nami
Wskazująca młodym drogę udanego życia – módl się za nami
Ratująca przed pychą i wygodnictwem – módl się za nami
Zachęcająca do współpracy z Bogiem i ludźmi – módl się za nami
Zatroskana o prawdziwą godność człowieka – módl się za nami
Wspierająca szlachetne zamiary i postanowienia – módl się za nami
Wypraszająca miłość i zgodę w życiu rodzinnym i społecznym – módl się za nami
Umacniająca słabych i wątpiących – módl się za nami
Ukazująca młodym wzór prawdziwej miłości – módl się za nami
Jednocząca małżonków z Bogiem i ze sobą w rodzinie – módl się za nami
Jednocząca wyznawców Chrystusa – módl się za nami
Jednocząca narody – módl się za nami
Odnowicielko Akademii Krakowskiej – módl się za nami
Patronko budujących się kościołów – módl się za nami
Niestrudzona w trosce o godnych kapłanów – módl się za nami
Wierna strażniczko Krzyża Chrystusowego – módl się za nami
Misjonarko Litwy i Rusi – módl się za nami

Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego – prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych – prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności – prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy nigdy nie poddawali się zwątpieniu i rozpaczy – prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy z Tobą kiedyś w niebie mogli oglądać Boga – prosimy Cię Św. Jadwigo

My grzeszni Ciebie Boże prosimy – wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam grzechy nasze przez przyczynę Św. Jadwigi odpuścić raczył Ciebie Boże prosimy – wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie Ciebie Boże prosimy – wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii Ciebie Boże prosimy – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.