W PONIEDZIAŁKI:

W INTENCJI SZUKAJĄCYCH BOGA: ZA NIEWIERZĄCYCH, ZA KATECHUMENÓW, ZA NEOFITÓW, ZA PRZEŻYWAJĄCYCH KRYZYSY WIARY I O POGŁĘBIENIE WIARY WIERZĄCYCH;

Św. Jadwigo, nasz wzorze miłości Boga ponad wszystko i wszystkich, polecamy Twemu wstawiennictwu u Boga ludzi religijnie zagubionych i z trudem szukających drogi.
Bądź dla nich puklerzem i tarczą.

Jezu, przez wstawiennictwo św. Królowej Jadwigi miej miłosierdzie nad tymi, którzy się urodzili i wychowali w rodzinach niewierzących, albo gorzej, w rodzinach osobistych wrogów Pana Boga i nie położono im fundamentów wiary.
Ulituj się nad ich niedolą!

Jezu, przez wstawiennictwo św. Królowej Jadwigi miej miłosierdzie nad ludźmi z trudnościami w wierze, bo trudno i gorzko jest żyć w zwadzie z Bogiem.
Ulituj się nad ich niedolą!

Panie, i dziś zachęcasz nas: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7) za pośrednictwem świętych Twoich, zwłaszcza Królowej Jadwigi. Dziś prosimy o wiarę niezachwianą, niezmąconą, która jaśnieć będzie w naszym dobrym życiu i stawać się będzie dla innych posiewem życia z wiary: Zawierzamy Ci ludzi, którzy z mlekiem matek swoich przyswoili sobie wiarę w Ciebie, trwają w niej i przekazują ją następnym pokoleniom, mimo wszelkie utrudnienia.
Utwierdzaj ich w wierze, Jadwigo Królowo!

Zawierzamy Ci ludzi, którzy przeżywają wątpliwości w wierze i w wyborze między złem a dobrem, aby rozumiejąc w co wierzą i dlaczego, powrócili do pierwotnej gorliwości.
Utwierdzaj ich w wierze, Jadwigo Królowo!

Zawierzamy Ci ludzi, którżyją wśród braci niewierzących, bądź zdemoralizowanych, aby mieli moc do pokonywania trudności religijnego i moralnego życia.
Utwierdzaj ich w wierze, Jadwigo Królowo!

MODLITWA
Naucz nas Panie, Twej drogi, byśmy postępowali według Twojej prawdy, skłoń nasze serce ku Tobie (Ps 86, 10-11), abyśmy idąc za wzorem Św. Jadwigi Królowej i Jej wstawiennictwem wsparci mogli osiągnać wieczne zjednoczenie z Tobą w miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.