W SOBOTY:

ZA DZIECI I MŁODZIEŻ O ICH KATOLICKIE WYCHOWANIE

Zawierzenie Chrystusowi Ukrzyżowanemu za pośrednictwem Św. Jadwigi Królowej m ł o d z i e ż y , zwłaszcza trudnej

Zawierzam Ci dziś, Chrystusie Ukrzyżowany, przez modlitewną posługę Św. Jadwigi Królowej młodzież uczącą się, zwłaszcza młodzież trudnego dojrzewania. Tych, którzy podejmują irracjonalny bunt przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Wiedzą, czego nie chcą, ale nie wiedzą, czego chcą. Chcą zaczynać swe życie od zerwania więzi z całą przeszłością, której dokładnie nie znają, a nie mają wizji przyszłości. Chcą sami decydować o prawdzie i dobru, stąd narażeni są na porażki. Są urzeczeni doczesnością i jej blichtrem, stąd ich smutne rozmijanie się z wartościami najwyższymi, zwłaszcza Bożymi. (…) Panie, zawierzam Ci szczególnie już wykolejonych, głęboko zdeprawowanych. Wzbudź ludzi wobec nich troskliwych i ofiarnych.

Niech kryzys wychowania domowego ożywi przekaz wiary w rodzinie.
Ciebie Św. Jadwigo o wstawiennictwo prosimy!

Niech katecheza szkolna skutecznie przeciwstawia się zaświecczeniu współczesnej młodzieży, a w konsekwencji i całego społeczeństwa
Ciebie Św. Jadwigo o wstawiennictwo prosimy!

Ant. Boże, Ty mnie uczyłeś * od mojej młodości

Ciesz się młodzieńcze, w młodości swojej,
a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej
I chodź drogami serca swego, lecz wiedz,
że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg.

Ant. Boże, Ty mnie uczyłeś * od mojej młodości

Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?
Przestrzegając słów Twoich. W sercu chowając Twą mowę.
Z całego serca swego szukam Ciebie;
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.

Ant. Boże, Ty mnie uczyłeś * od mojej młodości

Mądrość pokochałem i od młodości jej poszukiwałem,
pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę.
Sławi ona swe szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z Bogiem,
i miłuje ją Władca wszechrzeczy.

Ant. Boże, Ty mnie uczyłeś * od mojej młodości

Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy,
lecz ci co zaufali Panu, odzyskują siły;
Otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Ant. Boże, Ty mnie uczyłeś * od mojej młodości

(Koh 11, 9n; Ps 119,9n; Mdr 8, 2n; Iz 40,30n)

Módlmy się:

Boże, Ty rzekłeś: Rozmach jest chlubą młodzieży (Prz 20, 29), spraw łaskawie, aby ci, których Tobie za sprawą Syna Twojego Ukrzyżowanego i Św. Jadwigi Królowej – patronki młodzieży uczącej się – zawierzamy, poczuli się przez Ciebie zaproszeni do wielkich dzieł Twoich. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa ( z „Książki do nabożeństwa dla Polek” Ks. J. Siwicki)

(…) Użycz, o Boże rodzicom potrzebnego światła do cnotliwego wychowania dzieci, a dzieciom skłonności do dobrego. Ojcze nasz …