Kazania i listy o Świętej Jadwidze Królowej

Kazania i listy tutaj zamieszczone są zebrane w modlitewniku „Ku czci świętej Jadwigi Królowej” wydanym przez Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie w roku 1999.