Kardynał Adam Stefan Sapieha

z listu pasterskiego na 550 rocznicę zgonu Królowej Jadwigi, 1949

(…) Im kto bliżej Chrystusa Pana kroczy, tym częściej krzyż Chrystusowy jest jego udziałem. Pochodzenie jej, świetne obietnice koron królewskich, nie uwolniły jej od cierpień. Wielkie zaś zdobycze, jakie, zostawszy królową, przyniosła swemu państwu, były ściśle związane z jej wielkim wewnętrznym cierpieniem.(…)