Wiersze i poematy o Świętej Jadwidze Królowej

Wiersze i poematy tutaj zamieszczone są zebrane w modlitewniku „Ku czci świętej Jadwigi Królowej” wydanym przez Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie w roku 1999. Wiersz Marii Konopnickiej „Hołd Królowej Jadwidze” pochodzi ze strony Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej