Zasady życia

(Regulamin)
Sodalicji Św. Jadwigi Królowej
przy Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Królowej
Służebnic Chrystusa Obecnego

Zadaniem członka Sodalicji jest troska o pogłębienie własnej więzi z Chrystusem, czyli wiara światła, świadoma i żarliwa oraz wynikająca stąd troska o przybliżanie Królestwa Bożego, czyli ewangelizacja. Życie członka Sodalicji polega na nieustannym wysiłku łączenia postawy ewangelicznej Marii i Marty na wzór Św. Jadwigi Królowej. W spólnota zamierza realizować ten cel w następujący sposób:

I WIARA ŚWIATŁA, ŚWIADOMA I ŻARLIWA

l. Praca nad pogłębieniem własnej wiary, poznawaniem Chrystusa i przeżywaniem Jego obecności w Liturgii i w nas oraz modlitwa w tej intencji;

2. Częste uczestnictwo we Mszy świętej, systematyczna spowiedź, modlitwa i ofiara z siebie w łączności z Chrystusem;

3. Sprawowanie w miarę możliwości Liturgii uświęcenia czasu, medytacja w oparciu o Pismo Święte oraz rozważanie w łączności z Maryją tajemnic Różańca, który jest skrótem Ewangelii;

4. Codzienne czytanie Pisma Świętego, pogłębianie znajomości encyklik papieskich i aktualnego nauczania Kościoła, zwłaszcza Katechizmu i innej lektury duchowej (samokształcenie).

II EWANGELIZACJA, KTÓRA MA NA CELU BUDOWANIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

l. Codzienna modlitwa i ofiara w intencjach, o które troszczyła się św. Jadwiga:

  • w poniedziałki

w intencji szukających Boga: za niewierzących, za katechumenów, za neofitów, za przeżywających kryzysy wiary i o pogłębienie wiary wierzących;

  • we wtorki

za dzieła, których patronką jest Św. Jadwiga: za parafie pod jej wezwaniem, za szkoły jej imienia, za hufce harcerskie jej imienia, za Siostry Św. Jadwigi Królowej, za organizacje i zakłady pracy nazywane Jej imieniem;

  • we środy

za wszystkie uczelnie i szkoły katolickie, zwłaszcza za Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie-dzieło Św. Jadwigi Królowej;

  • we czwartki

w intencji ewangelizacji -za tych, którzy ją prowadzą: za Ojca świętego, biskupów, kapłanów, kleryków, siostry zakonne, katechetów, za katechumenat;

  • w piątki

za matki oczekujące potomstwa i za dzieci nienarodzone, we wszystkich sprawach dotyczących regulacji poczęć i obrony życia;

  • w soboty

za dzieci i młodzież o ich katolickie wychowanie;

  • w niedziele

za polityków i rządzących państwami, o pokój na świecie.

2. Uczestnictwo we Mszy świętej w intencjach, o które troszczyła się Św. Jadwiga oraz o łaski za jej przyczyną (w miarę możliwości dnia ósmego każdego miesiąca; lub w innym dniu, jeśli tak ustali parafia w porozumieniu z członkami Sodalicji)

3. Kontakty informujące o św. Królowej Jadwidze i formacyjne, zwłaszcza z młodzieżą instytucji mających patronat Pani Wawelskiej i parafil Jej poświęconych, ewangelizacja religijnie zaniedbanych lub nie ochrzczonych, pomoc i modlitwa za nich;

4. Realizacja wspólnych bieżących zadań podejmowanych przez Sodalicję i otwarcie na nowe inicjatywy. Należy do nich szczególnie troska o kulturę katolicką w najszerszym znaczeniu, jak np.: -rozpowszechnianie wartości katolickich w oparciu o rys charyzmatu św. Jadwigi Królowej; -redagowanie własnego pisma jako organu informacyjnego i formacyjnego dla członków Sodalicji a zarazem ewangelizacyjnego dla innych.