Mozaika Jana Pawła II

Święty Wacław, święta Jadwiga Królowa i święty Włodzimierz – mozaika umieszczona na polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II w kaplicy Redemptoris Mater na Watykanie.

 

Papieska mozaika z oczywistych względów wywołuje wiele pytań. Przede wszystkim pojawia się pytanie: czym ona właściwie jest? Z całą pewnością nie jest jedynie wyrazem miłych sercu marzeń Papieża i nie można się do niej odnosić jak do jakiejś perfekcyjnej warsztatowo, ale w gruncie rzeczy do niczego nie zobowiązującej symbolicznej fotografii. Watykan to zbyt wysokie miejsce, a Namiestnik Chrystusa to zbyt ważna Osoba, by wizerunek Trojga Świętych spoczywał w papieskiej kaplicy niczym zdjęcie w prywatnym albumie. Czym zatem jest to dzieło? Co wyraża? Co oznacza? Czy tylko upamiętnia Świętych Władców, czy również na coś wskazuje, ku czemuś prowadzi?

W czasach, gdy powstawały zręby państwowości czeskiej, polskiej i ruskiej, tworzące je ludy wchodziły do jednego, powszechnego Kościoła. Ta jedność religijna była mocnym fundamentem, na którym można było wznosić trwałą budowlę cywilizacji chrześcijańskiej. Dziś pozostała przy Stolicy Piotrowej Polska, Czechy w znacznym stopniu uległy protestantyzacji i ateizacji, a Ruś jest w przeważającej mierze prawosławna. Na podziały wyznaniowe nakłada się bolesna pamięć wydarzeń historycznych, po ludzku niesłychanie trudna do przezwyciężenia. Wielu uważa, że tylko tworzenie euroregionów i stopniowe osłabianie państw narodowych może wyzwolić narody Europy – w tym Czechów, Polaków, Białorusinów i Ukraińców – z oków uprzedzeń etnicznych, zaś wprowadzenie tak zwanej „neutralności światopoglądowej” – z oków uprzedzeń wyznaniowych. Na tę myśl wzdraga się jednak w każdym narodzie ten, kto miłuje swoją ojczyznę i jej kulturę, a w każdym wyznaniu ten, kto szczerze szuka prawdy. Wolny duch rozpaczliwie pyta: na czym jeszcze można budować? Do czego się odwołać?

„Pozostała ŚWIĘTOŚĆ!” – odpowiada papieska mozaika. „Jedna tylko świętość – jak złoto – nie dewaluuje się ani nie rdzewieje w dziejowych zawieruchach. Poznajcie ten fundament, w którym przejawia się trwałość Królestwa Nieprzemijającego, które nie ulegnie zagładzie. Na nim trzeba nam budować wspólną przyszłość tu, gdzie narosłe przez wieki podziały niszczą nadzieję na lepsze jutro. Tu, gdzie wszystko wydaje się dzielić, łączą nas nasi święci Władcy. Oto zasiadają przy jednym stole, jedzą chleb i piją wino. Wspólnota stołu to znak szczególnej przyjaźni. Podejdźmy tak jak Oni do stołu Chrystusa. On, który poniósł śmierć, pojedna nas między sobą tak, jak pojednał nas niegdyś z Bogiem Ojcem. On sprawi, że będziemy przyjaciółmi tak, jak w Domu Ojca są nimi święty Wacław, święta Jadwiga i święty Włodzimierz.”

Ojciec Święty Jan Paweł II, wprowadzając Polskę do Unii Europejskiej, pozostawił zarazem uwieczniony w kamieniu swój duchowy testament dla potomków Lecha, Czecha i Rusa. Wśród krzątaniny wokół budowy euroregionów zaprasza bratnie narody do stworzenia – czy raczej odtworzenia? – wspólnoty opartej na naturalnych podstawach: słowiańskich korzeni, terytorialnego sąsiedztwa i Ewangelii wcielonej w życie. Daje wyraz głębokiego odczytania historii TEJ ZIEMI i wydaje się zapowiadać wielkie wydarzenia, które będą na niej miały miejsce. Uczyńmy wszystko, by dowiedziano się o tym zarówno u nas, jak i u naszych Sąsiadów.

 

Jan Pociej

Staraniem Sodalicji został wydany obrazek, przedstawiający zamieszczony wyżej fragment mozaiki, z modlitwą:

 

Święta Jadwigo Królowo!
Święty Wacławie!
Święty Włodzimierzu!
Módlcie się za nami o Bożą jedność Polski, Czech i Rusi.
Niech Ojciec Wszechmogący da naszym narodom łaskę dobrego sąsiedztwa,
Niech Duch Pocieszyciel opatrzy rany naszych serc,
Niech Matka Najświętsza otoczy nas płaszczem swej opieki.
Pomóżcie nam zbudować pokój, jakim cieszycie się w Domu Ojca.
Przez Chrystusa, Syna Bożego, Pana Naszego. Amen.


Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie
Kraków, dnia 13 grudnia 2006 r., nr 3449/2006
ks. Kazimierz Moskała Wicekanclerz            bp Jan Szkodoń Wik. Gen.
Fragment mozaiki w kaplicy Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II na Watykanie
Autor mozaiki: Marco Ivan Rupnik SJ z zespołem
Wykonawca przedstawionego fragmentu: Aleksander Kornouchow, asystent: Levan Naveriani
Autorzy fotografii: Aurelio i Francesca Amendola
Copyright © 1999 Libreria Editrice Vaticana, 00120 Citta del Vaticano
Wydano staraniem Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej 2007

Każdego, kto pragnie rozszerzać dzieło tej wspólnej modlitwy zapraszamy do współpracy.

 

Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej

Kaplicę Redemptoris Mater można oglądać w sieci tutaj.