Adam Mickiewicz, z „Pana Tadeusza”

Co mówię! – wszak Polacy miewali zamieszki
Z Litwą, gorsze niżeli z Soplicą Horeszki,
A gdy na rozum wzięła Królowa Jadwiga,
To się bez sądów owa skończyła intryga.