Julian Ursyn Niemcewicz, „Śpiewy historyczne”, 1816

Kiedy dni Piastów przecinał się wątek,
A prawo berła w Hedwidze złączone,
Na ten jedynie krwi nam lubej szczątek
Oczy Polaków były obrócone.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

To życie tylu wsławione cnotami,
Śmierć nielitosna zbyt wcześnie przerywa,
A Polak grób jej oblewając łzami,
Piękną Hedwigę dotychczas wspomina.