Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski

z kazania wygłoszonego w katedrze na Wawelu, 1968

(…) Jak wynika z kronik jasnogórskich, pierwszą królewską pątniczka na Jasna Górę była Jadwiga Wawelska. Więź duchowa Jadwigi Wawelskiej z Panią Jasnogórska była tak żywa, że do dziś znajdujemy jej oznaki, liczne dary i wota. Najbardziej wymownym z darów Jadwigi jest kielich przechowywany w skarbcu jasnogórskim. Nosi on znamienny napis: Oby Najdostojniejsza Królowa Niebios była także Królową Polaków. Dziś wiemy, że modlitwa wypisana rylcem na kielichu spełniła się.(…)