Biskup Wacław Świerzawski

z „Aktualność błogosławionej Królowej Jadwigi”, 1997

(…) zdobna w cnoty (…), jawi się ona przed nami jako Kobieta Kościoła, jakby owa niewiasta mężna (…). Jako władca narodu, tkwiąca głęboko w sprawach społeczeństwa, bardzo wyczulona na postępy w kulturze, odpowiedzialna za przekaz wiary, zatroskana o wiedzę, ale i o miłosierdzie, miłująca ludzi i człowieka, bo w centrum jej zainteresowania jest Chrystus z Czarnego Krucyfiksu, który jest obok ołtarza Najświętrzego Sakramentu. Tu jest jej szkoła kontemplacji i nauka pokojowych działań. (…) Postać zwyczajna, ale i porywająca (…). Jest wzorem dla świeckich, dla władców i podwładnych, dla apostołów, dla młodzieży, dla małżonek, dla matek oczekujących potomstwa. Jest zwłaszcza matką duchową, (…) patronką macierzyństwa duchowego. (…)