WE CZWARTKI:

W INTENCJI EWANGELIZACJI – ZA TYCH, KTÓRZY JĄ PROWADZĄ: ZA OJCA ŚWIĘTEGO, BISKUPÓW, KAPŁANÓW, KLERYKÓW, SIOSTRY ZAKONNE, KATECHETÓW, ZA KATECHUMENAT

Św. Jadwigo, Królowo, Patronko Polski, Krakowa i naszej wspólnoty!

Zawierzamy Ci naszego ukochanego Ojca Świętego, rodziców i wychowawców, kapłanów i apostołów świeckich, którzy mają nam przekazywać wiarę w Kościele, w rodzinie – „Kościele domowym” i w szkole
Utwierdzaj w wierze, Jadwigo Królowo!

Zawierzamy Ci wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoją wiarą niezachwianą stają się naszym oparciem i dumą, również narodową
Utwierdzaj w wierze, Jadwigo Królowo!

Zawierzamy Ci misjonarzy pracujących wśród „obcych”, na dawnych ziemiach polskich, czasem wrogich sobie ludzi, bez wdzięczności, bez korzyści doczesnych, często bez widocznych sukcesów
Utwierdzaj w wierze, Jadwigo Królowo!

W Tobie, Panie, całą nadzieję pokładamy. Nie będziemy zawstydzeni na wieki. Nie tylko dobrego depozytu ustrzeżemy z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka (por. 2 Tm 1, 14), ale przekażemy go następnym pokoleniom. Dziś pragniemy się odwołać do pomocy Św. Jadwigi Królowej, która – jak mówił Ojciec Święty – rozeznała zamysł Boży nie tylko w stosunku do swego własnego powołania, ale także w stosunku do powołania narodów.

Jezu, nasz Zbawicielu, jak Ojciec posłał Cię do nas, tak i Ty nas posyłasz do świata, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty nas wszystkich ustanowiłeś świadkami Twej Dobrej Nowiny o powołaniu ludzi do dziecięctwa Bożego
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty nas wszystkich wyposażyłeś w zmysł wiary, abyśmy wiernie przechowaną wiarę mogli przekazać innym
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty nas wszystkich obdarzyłeś łaską słowa dla przekonywania innych ku Twej Prawdzie i Wartościom
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty nas wychowujesz ku dojrzałej wierze, która czynami pociąga innych do Boga
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty w sercach naszych ożywiasz pragnienie szukania wszelkiej okazji i sposobów skutecznego głoszecia Ciebie w swoim i obcym środowisku
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jezu, nasz Zbawicielu, Ty każdego ochrzczonego dopuszczasz do uczestnictwa w swym proroczym posłannictwie
Przez dzieło ewangelizacji Św. Jadwigi – dziękujemy Ci!

Jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża… Zbawienie było głoszone na początku przez Pana, a umocnione przez tych, którzy słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je… udzieleniem Ducha Świętego według swej woli (Hbr 2, 1-4)… W szkole wiary Św. Jadwigi Królowej przygotujemy się do naszego apostolstwa.

Św. Jadwigo, Królowo, naucz nas zawsze i wszędzie szukać obecności Boga, abyśmy następnie zawsze i wszędzie chcieli i umieli świadczyć o Jego bliskości . Amen.