W PIĄTKI:

ZA MATKI OCZEKUJĄCE POTOMSTWA I ZA DZIECI NIENARODZONE, WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REGULACJI POCZĘĆ I OBRONY ŻYCIA

Zawierzenie Chrystusowi Ukrzyżowanemu za pośrednictwem Św. Jadwigi Królowej najsłabszych

Panie Jezu, który na krzyżu oddałeś swe życie, abyśmy życie mieli – wraz ze Św. Jadwigą Królową, wielką Czcicielką Ukrzyżowanego, stajemy przed Tobą (…) razem z dziećmi, które dla jakichś powodów nie mogą się urodzić, – aby za wstawiennictwem Św. Jadwigi Królowej, która przy rodzeniu swej córki umarła, stała się skuteczną orędowniczką życia nienarodzonego. Szczególnie przemieniaj serca rodziców, którzy swego dziecka nie kochają i przed urodzeniem odbierają mu życie. Stajemy z dziećmi przez rodziców odrzuconymi, sierotami społecznymi, które mają ojca, matkę, a nie mają do kogo powiedzieć „tatusiu, mamusiu”. Jedzą gorzki chleb odrzucenia ich, żyjąc w sierocińcach, od samego samego początku skazani na życiowy margines. Zawierzamy ich los Tobie, Miłośniku życia za pośrednictwem Matki Narodu Polskiego. Zawierzamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ich bronią i wychowują. Niech miłosierdzie nasze nie omija najbardziej bezradnych i bezbronnych wobec śmierci – dzieci nienarodzone, aby mogły żyć
Św. Jadwigo, budź serca nasze!

Dzieci nienarodzone, aby miały prawo do narodzenia się według zamysłu Bożego, mimo wielu trudności i przeszkód
Wstawiennictwu Twemu polecamy – Św. Jadwigo!

Wszystkie dzieci niechciane, które mają rodziców, a nie mają do kogo powiedzieć „mamo”, „tato”
Wstawiennictwu Twemu polecamy – Św. Jadwigo!

Módlmy się:

Boże, który jesteś ojcem dla sierot w swym mieszkaniu (Ps 68,6), chroń dzieci zagrożone utratą życia, a urodzone obroń przed sieroctwem społecznym, bo dzieci te zawierzamy Tobie przez modlitewne wstawiennictwo Miłośniczki Życia – Św. Jadwigi Królowej. Przez Jezusa Chrystusa i Jego Matkę. Amen.

Modlitwa (z intencji modlitw Żywego Różańca):

Módlmy się, aby prawo stanowione przez ludzi chroniło życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zdrowaś Mario…