WE WTORKI:

ZA WSZYSTKIE DZIEŁA, KTÓRYCH PATRONKĄ JEST ŚW. JADWIGA KRÓLOWA:
ZA PARAFIE POD JEJ WEZWANIEM,
ZA SZKOŁY JEJ IMIENIA,
ZA HUFCE HARCERSKIE JEJ IMIENIA,
ZA SIOSTRY ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ,
ZA ORGANIZACJE I ZAKŁADY PRACY NAZWANE JEJ IMIENIEM

Módlmy się:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Wierzę w Boga…
Modlitwa Sodalicji