Biskup Wacław Świerzawski

z „Zachował Ją Bóg dla naszych czasów”, 1998

(…)Fac quod vides! Słysz i słuchaj dobrze, co mówi Bóg. Czytaj Ewangelię i bierz to słowo na serio jako absolutną prawdę. Ale staraj się, żeby twoja wiara dojrzewała przez widzenie. Kontemplacja to miłowanie Jego Miłością! (…)
Fac. Przy krzyżu podejmuj życiowe decyzje.
Vide. Wpatruj się w Ukrzyżowaną Miłość.
(…)Fac – facere czyli działać (żyć w sercu świata); vides – videre, widzieć. I ich scalenie: czyń co widzisz! Patrzyła w Krzyż, widziała ukrzyżowaną Miłość i chciała tak żyć, naśladować Jezusa Chrystusa w sposobie Jego Krzyża. Ale czy zauważyliście, że fac, facere zależy od vide, videre? Że czyn zależy od tego, jak się widzi?(…)
Jadwiga jako patronka wiary światłej odpowiada swoim współczesnym i pokoleniom późniejszym (…) na pytanie, co znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa.(…) Jeśli więc prawdziwym uczniem Chrystusa jest człowiek święty, to musimy wiedzieć, czym jest świętość, i musimy wiedzieć, jak żyć. Ilu z was, moi drodzy, zadaje sobie dzisiaj to pytanie, tak dramatyczne, „jak żyć?”.(…) Jak rozeznać, jak rozróżnić w każdej sytuacji dobro od zła, skoro są ludzie, którzy dobro nazywają złem, a zło dobrem? Jak odkryć prawdę swojego powołania?(…)
Właśnie Jadwiga sześćset lat temu, (…), szukając odpowiedzi na te same pytania, zaleca wiarę światłą. Wiarę, która tworzy czyny z prawdy. Bo czyn zrodzony z prawdy jest miłością, prawdziwą miłością.(…)