Franciszek z Brzegu

z kazania w rocznicę śmierci Królowej Jadwigi, 1800

(…)Ty, Najjaśniejsza Pani, jesteś chwałą Krakowa, chlubą Polski, dumą twego ludu, gdyż okazałaś się dzielna, a serce twoje było pełne męstwa. Ponieważ umiłowałaś szlachetność, przeto umocni Cię ręka Pana i będziesz błogosławiona na wieki!(…)