Ksiądz Edward Staniek

z „Czyń co widzisz”, 1996

(…)”Czyń co widzisz”. Zobacz, jaki los czeka króla, który ma dobre serce. Jeśli chcesz panować, kierując się prawem miłości, przygotuj się na ofiarę. Jeśli chcesz uczestniczyć w zbawianiu ludzi, przygotuj się na ofiarę. Jeśli chcesz współpracować ze Mną i władać królestwem, które jest w twoich rękach, kierując się mymi zasadami, przygotuj się na ofiarę.(…) Jadwiga w krzyżu Jezusa odkryła program osobistego życia oraz program swego królowania. Przyjmując ów program, wiedziała, że będzie to droga ofiary.(…)