W NIEDZIELE:

ZA POLITYKÓW I RZĄDZĄCYCH PAŃSTWAMI, O POKÓJ NA ŚWIECIE

Św. Jadwigo, Królowo, Patronko Polski, Krakowa i naszej wspólnoty!

Zawierzamy Chrystusowi Ukrzyżowanemu, tak przez Ciebie umiłowanemu:

– Ojczyznę naszą, Polskę umiłowaną, jej instytucje gospodarcze, kulturowe, społeczne, które powinny nam pomagać w dochodzeniu do Prawdy i Dobra, sprawiedliwości i cywilizacji miłości
Wstawiennictwu Twemu polecamy – Św. Jadwigo!

– Ludzi „rządy naszego kraju sprawujących”, by ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować
Wstawiennictwu Twemu polecamy – Św. Jadwigo!

Modlitwa ( z „Książki do nabożeństwa dla Polek” Ks. J. Siwicki)

(…) Rozrzuć, o Boże mój, oświecenie i błogosławieństwa na rządców ziemi: napełnij ich mądrością, dobrocią i sprawiedliwością. Daj im poznać Boże potężny, że wielkość ich panowania na tym zależy, jak mają chwałę Twoją pomnażać i ludzi szczęśliwymi czynić.

Ojcze nasz…
Zrowaś Mario…
Wierzę w Boga, Ojca… Amen.