WE ŚRODY:

ZA WSZYSTKIE UCZELNIE KATOLICKIE, ZWŁASZCZA ZA PAPIESKĄ AKADEMIĘ TEOLOGICZNĄ W KRAKOWIE (DZIEŁO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ)

Wraz ze Św. Jadwigą Królową, fundatorką Uniwersytetu Jagiellońskiego i przez Nią chcemy dziękować Ci, Panie za okazywanie nam Twego miłosierdzia przez mądrość i naukę ludzi:

Za tylu z nas wierzących, którzy dzięki nauce i ludziom nauki obronili swą wiarę przed niepewnością i zwątpieniem
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Za tylu z nas, którzy dzięki nauce i ludziom nauki obronili swą nadzieję, że w życiu ludzkim możliwy jest postęp w zdobywaniu prawdy i pełnieniu dobra oraz czynienia wszystkiego piękniejszym
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Za tylu z nas, którzy dzięki nauce i ludziom nauki ocaliliśmy się przed nienawiścią i złością, tworząc cywilizację miłości
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Za tylu z nas, którzy dzięki nauce i ludziom nauki ocaliliśmy się przed chorobą i cierpieniem, przedwczesną śmiercią
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Za tylu z nas, którzy dzięki nauce i ludziom nauki mogliśmy godniej żyć, sprawniej i owocniej pracować, piękniej się bawić i odpoczywać
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Za tylu z nas, którzy dzięki nauce i ludziom nauki mogliśmy ustrzec się nieszczęścia, kalectwa, błędów, porażek życiowych
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Za tylu z nas, którzy dzięki nauce i ludziom nauki mogliśmy żyć sprawiedliwiej i sprawiedliwości doświadczać
Radosnym sercem dziękujemy Ci, przez Św. Jadwigę!

Zgromadzeni wokół Św. Jadwigi Królowej, której powołanie do świętości służyło krzewieniu Mądrości Bożej w naszej Ojczyźnie i rozumnemu rozwojowi Polaków, oddajemy cześć Tobie, Boże nieskończonej mądrości:

Boże, Ty przejawiasz swą mądrość w stworzeniu życia na ziemi, a przez naukę pozwalasz nam poznać jego tajemnice, zachować i doskonalić
Błogosławieni, którzy – jak Św. Jadwiga – służą nauce!

Boże, Ty przejawiasz swą mądrość w stworzeniu człowieka na swój obraz i podobieństwo i przez naukę pozwalasz mu coraz bardziej stawać się człowiekiem i doskonalić siebie
Błogosławieni, którzy – jak Św. Jadwiga – służą nauce!

Boże, Ty przejawiasz swą mądrość w stworzeniu człowieka jako istoty społecznej, a przez naukę pozwalasz mu doskonalić swe wspólnoty
Błogosławieni, którzy – jak Św. Jadwiga – służą nauce!

Boże, Ty przejawiasz swą mądrość w powołaniu człowieka do rządzenia światem, a przez naukę uczysz ich czynić sobie ziemię poddaną
Błogosławieni, którzy – jak Św. Jadwiga – służą nauce!

Prośby:

Wszystkich szukających mądrości Bożej – Tobie Św. Jadwigo Królowo, twórczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierzamy
Bądź dla nich wzorem i wspomożycielką.

Wszystkich twórców kultury – Tobie Św. Jadwigo Królowo kultury polskiej zawierzamy
Bądź dla nich wzorem i wspomożycielką.

Wszystkich szukających wiedzy o życiu ludzkim, o świecie nas otaczającym oraz o ich Stwórcy – Tobie Św. Jadwigo Królowo twórczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierzamy
Bądź dla nich wzorem i wspomożycielką.

Młodzież uczącą się – Tobie Św. Jadwigo Królowo – Nauczycielko Polaków – zawierzamy
Bądź dla nich wzorem i wspomożycielką.

Dzieci, które „muszą się uczyć” zawierzamy Twej szczególnej trosce Św. Jadwigo Królowo, aby z radością się uczyły
Bądź dla nich wzorem i wspomożycielką.