Walne zgromadzenie

Szanowni Członkowie Sodalicji,

Zarząd Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej uprzejmie informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie odbędzie się 7-go października (poniedziałek), o godz. 16.30 w salce „Muzeum” (I piętro), przy ul. Sławkowskiej 24. Po zebraniu gromadzimy się w kościele św. Marka, gdzie zostanie odprawiona o godz. 18.30 Msza św. w intencji śp. Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego, w drugą rocznicę śmierci.

Serdecznie zapraszamy!

Proponujemy następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Sodalicji i modlitwa na rozpoczęcie
2. Wybór Komisji Mandatowej
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Złożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Sodalicji oraz podsumowania całej kadencji 2016 -2019
6. Przekazanie rocznych/3-letnich sprawozdań z działalności: wspólnoty lokalnej Sodalicji w Bieczu, grupy członków Sodalicji we Wschowie oraz, jeśli zostaną zgłoszone, z działalności innych grup lub osób
7. Wybór Przewodniczącego Sodalicji (2019-2022)
8. Wybór członków Zarządu Sodalicji (2019-2022)
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zamknięcie obrad

Z serdecznym pozdrowieniem
w imieniu Zarządu
Ewa Jadach