Pieśni do błogosławionej Jadwigi Królowej

Błogosławiona Królowo,
Tyś Polsce serce oddała,
Ciebie nasz lud umiłował,
Boś Ty mu matką się stała.

Błogosławiona Jadwigo,
Twojej pomocy nam trzeba,
Do wielkich czynów nas dźwigaj,
Myśl naszą kieruj do nieba!

Dzisiaj, gdy w niebie królujesz,
W wiecznej radości i glorii,
Za nami wciąż orędujesz,
Ozdobo naszej historii!

Ty niegdyś wiary pochodnię
Niosłaś w dalekie rubieże,
Pomóż nam dzisiaj żyć godnie,
Twój naród umacniaj w wierze!