Hymn ku czci królowej Jadwigi

Witaj Królowo szlachetna
Królestwa polskiego chlubo
Jadwigo świętością zdobna
Chwali Cię nasza Ojczyzna.

Witaj Królowo,
Witaj Królowo,
Witaj Królowo.

Najwyższemu Ojcu niebios
Wielkiemu Synu Dziewicy
Takoż Świętemu Duchowi
Niech będzie hołd i chwała.

Amen.
Amen.
Amen.