Błogosławiona Jadwigo Królowo

Błogosławiona Jadwigo Królowo, o bogobojna Pani,
Ty biednych i sierot byłaś opiekunką i ukochałaś
Kraj Twój nade wszystko.

Błogosławiona Jadwigo,Królowo, bądź naszym
wzorem, naszą przewodniczką,
obyśmy świadomi Bożej obecności jaśnieli świętą
i czynną miłością.

Do Ciebie dzisiaj prośby zanosimy, racz je
wysłuchać, wstawić się do Pana,
by umacniał wiarę polskiego Narodu , naszej
Ojczyźnie dał jedność i pokój.

Pieśń śpiewana w kościele pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej, na Krowodrzy