Litania do św. Jadwigi Królowej

Na zakończnie każdego dnia nowenny

LITANIA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

 

Kyrie elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże                                    – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Bolesna                    – módl się za nami
Święty Józefie
Święty Janie
Święty Pawle
Święty Marku
Święty Augustynie
Święty Wacławie
Święty Stanisławie
Święta Jadwigo Królowo
Pani Wawelska i nasza
Uległa Bogu we wszystkim
Wpatrzona w Ukrzyżowanego
Przez wiarę widząca
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa
Apostole prawdy i dobra
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga
Wzorze świeckiej świętości
Szafarko pokoju
Pani piękna i miłosierna
Ratująca z biedy duchowej
Mario i Marto w jednej osobie
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów
Wierna Służebnico Obecnego Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Jadwigo Królowo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który Świętą Jadwigę pociągnąłeś do miłości Krzyża i uczyniłeś Ją krzewicielką wiary, dozwól, prosimy, abyśmy za Jej przykładem i wstawiennictwem zwyciężali wszystkie przeszkody w Twej służbie i starali się innych przyprowadzić do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

PIEŚNI

Jeśli nowennę odprawia się wspólnie, na zakończenie modlitw każdego dnia można zaśpiewać jedną z pieśni o świętej Jadwidze Królowej.