Trzy modlitwy

O Panie Wszechmocny i Wszechpotężny,
spraw niech powstanie Jadwiga nasza w aureoli świętości,
by krajem naszym się opiekowała,
jak niegdyś niezgodnych godziła, ubogich pocieszała,
wiarę w nas wzmacniała i do świętości, do Boga lud swój prowadziła. Amen.

 

Święta patronko nasza Królowo Jadwigo,
którą Bóg obdarzył żarliwością o zbawienie dusz ludzkich
i użył do utwierdzenia Prawdy w naszym narodzie,
wyjednaj, prosimy Cię, aby Bóg zachował od szkody ziarno wiary,
ku chwale Swojej i zbawieniu dusz naszych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i nie opuszczasz swoich dzieci,
które do Ciebie zanoszą swe prośby.
Wysłuchaj naszych modlitw,
które za przyczyną świętej Królowej Jadwigi kierujemy do Ciebie.
Spraw, Panie, aby wszystko, o co z ufnością Ciebie prosimy,
było przyjęte i wysłuchane za przyczyną naszej patronki. Amen.