Święta Patronko…

Święta patronko nasza Królowo Jadwigo,
którą Bóg obdarzył żarliwością o zbawienie dusz ludzkich
i użył do utwierdzenia Prawdy w naszym narodzie,
wyjednaj, prosimy Cię, aby Bóg zachował od szkody ziarno wiary,
ku chwale Swojej i zbawieniu dusz naszych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.