Na chwałę Świętej – formuła kanonizacji

NA CHWAŁĘ ŚWIĘTEJ
I NIEROZDZIELNEJ TRÓJCY
DLA WYWYŻSZENIA KATOLICKIEJ WIARY
I WZROSTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
NA MOCY WŁADZY
NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
I ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
A TAKŻE NASZEJ
PO UPRZEDNIM DOJRZAŁYM NAMYŚLE
PO LICZNYCH MODLITWACH
I ZA RADĄ
WIELU NASZYCH BRACI W BISKUPSTWIE
ORZEKAMY I STWIERDZAMY
ŻE BŁOGOSŁAWIONA JADWIGA KRÓLOWA
JEST ŚWIĘTA
I WPISUJEMY JĄ DO
KATALOGU ŚWIĘTYCH
POLECAJĄC
ABY ODBIERAŁA ONA
CZEŚĆ JAKO ŚWIĘTA W CAŁYM KOŚCIELE
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
AMEN

formuła kanonizacji wypowiedziana uroczyście
przez Ojca Świętego Jana Pawła II
w Krakowie na Błoniach 8 czerwca 1997 roku