Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana

LITANIA DO KRÓLOWEJ JADWIGI
O. Stanisław Bogdan od Św. Dusz Czyśćcowych 1929 (do prywatnego odmawiania)

Panie zmiłuj się, Chryste zmiłuj się, Panie zmiłuj się
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski – módl się za nami
Święta Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami

Wszyscy Święci Polacy i Polki, Wyznawcy, Dziewice i Męczennicy – módlcie się za nami

Jadwigo Królowo Polski, Litwy i Rusi oraz Pani Węgier – módl się za nami
Prawowita Dziedziczko odwiecznej dynastii Piastów – módl się za nami
Spadkobierczyni Królestwa, Korony i berła Chrobrego – módl się za nami
Zaszczycie Królów i Monarchini świata całego – módl się za nami
Wzorze czystości dziewiczej i małżeńskiej – módl się za nami
Najpiękniejsza z niewiast ówczesnego świata – módl się za nami
Matko umiłowana narodu polskiego i błogosławiona przezeń – módl się za nami
Niewysławienie uwielbiana przez całe wieki przez naród swój – módl się za nami
Apostołko Litwy, mądra, ofiarna, żarliwa i miłująca – módl się za nami
Czujna Monarchini Polski i mądra kierowniczko wielkiego Państwa – módl się za nami
Duchowa Męczennico na tronie, zawsze zgodna z wolą Bożą – módl się za nami
Świątobliwa Fundatorko wielu kościołów, klasztorów i szpitali – módl się za nami
Zakonu Ducha Świętego de Saxis, Reguły Augustyna, umiłowana Córko – módl się za nami
Zaszczycie i ozdobo Zakonu Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia – módl się za nami
Miłosierna pielęgniarko chorych i ubogich w szpitalach swego Zakonu – módl się za nami
Członkini Duchackiego zakonu, podwójny krzyż jego zawsze nosząca – módl się za nami
Przedkładająca habit zakonu swego nad stroje królewskie – módl się za nami
Mistrzyni pokory, cierpliwości i umartwienia chrześcijańskiego – módl się za nami
Uboga Zakonnico duchem na jednym z najpotężniejszych tronów Europy – módl się za nami
Wizerunku świątobliwości – módl się za nami
Odnowicielko Akademii dziada swego Kazimierza Wielkiego – módl się za nami
Opiekunko uczącej się młodzieży duchowej i świeckiej – módl się za nami
Troskliwa Opiekunko Kościoła Katolickiego w Polsce – módl się za nami
Królowo dbająca o pokój między narodami na Litwie i Rusi – módl się za nami
Czuwająca nieustannie nad całością granic państwa polskiego- módl się za nami
Niestrudzenie zapobiegająca niesprawiedliwym wojnom i niezgodom – módl się za nami
Doskonała chrześcijańska Monarchini na podziw świata – módl się za nami
Niewyczerpanie miłosierna ucieczko opuszczonych, karmicielko głodnych – módl się za nami
Najłagodniejsza i gniewu nieznająca niewiasto chrześcijańska – módl się za nami
W milczeniu znosząca krzywdy osobiste z miłości Bożej – módl się za nami
Umiłowana córko Kościoła świętego katolickiego – módl się za nami
Zaszczycona ojcowskimi względami papieży i w kontemplacji nieustająca – módl się za nami
Matkę Bożą jako Królowę Polski uwielbiająca – módl się za nami
Ofiarą swego serca umęczonego zdobywająca pogańską Litwę Chrystusowi – módl się za nami
Pracą rąk swoich zdobiąca ołatarze Pańskie i kościoły – módl się za nami
Prorokująca obłudnym krzyżakom niesławną kleskę – módl się za nami
Wszystkie swoje skarby ziemskie przekazująca Kościołowi i Akademii Krakowskiej – módl się za nami
Polski Królowo, do której Jezus Ukrzyżowany przemówił – módl się za nami
Opiekunko niezawodna narodu polskiego przez długie wieki – módl się za nami
Władająca po śmierci swej sercami swego narodu – módl się za nami
Walczących za wiarę katolicką i wolność Polaków do zwycięstwa wiodąca – módl się za nami
Gwiazdo przewodnia narodu i państwa polskiego – módl się za nami
Opiekunko niezawodna Zakonu Ducha Świętego de Saxia – módl się za nami
Nadziei naszych podporo duchowa – módl się za nami
Cudotwórczyni za życia i po śmierci – módl się za nami
Orędowniczko nasza u tronu Bożego – ratuj nas Jadwigo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nad nami.