RODZINA SZKÓŁ ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
POWSTAŁA W KRAKOWIE
15 PAŹDZIERNIKA 2006

ALE IMPULS
WYSZEDŁ Z ZAMOŚCIA


Przesłanie

Zamość, 6 września 2006 r.


Przesłanie z I Zjazdu Szkół Gimnazjalnych im. Królowej św. Jadwigi
Zamość 5-6 czerwca 2006 r.Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała,
że tak siła państwa, jak siła Kościoła
mają swoje źródło w starannej edukacji narodu

(Jan Paweł II, Kraków - Błonia, 8 czerwca 1997)

Zwracamy się do Dyrekcji Szkół imienia Świętej Jadwigi Królowej z zaproszeniem o współudział w utworzeniu rodziny szkół, którym patronuje ta szczególnie aktualna w dzisiejszych czasach postać historyczna.

Zapewne nam wszystkim jest droga idea wychowania młodych pokoleń w duchu uniwersalnych wartości reprezentowanych przez królową Jadwigę, dlatego utworzenie wspólnoty naszych szkół służyłoby głębszemu poznaniu Patronki, jej wkładu dla dobra nauki i kultury polskiej, integracji w duchu jadwiżańskim oraz wzajemnej współpracy w chrześcijańskim kształtowaniu młodzieży.

W dzisiejszych czasach powstaje wiele inicjatyw związanych z postacią świętej Jadwigi Królowej. Jednym z nich był projekt edukacji patriotyczno-religijnej młodzieży gimnazjalnej "Święta Jadwiga Królowa nauczycielka wiary światłej i wychowawczyni narodu"(Bp W. Świerzawski), zrealizowany przez Gimnazjum nr 6 im. Królowej Św. Jadwigi w Zamościu. Zasadniczym celem powyższego projektu było kształtowanie postaw młodzieży poprzez eksponowanie Św. Jadwigi jako autorytetu moralnego w odniesieniu do współczesności oraz ukazanie łączności wiedzy z wiarą i konkretną postawą człowieka.

Cel ten był realizowany podczas pierwszego zjazdu jadwiżańskich szkół gimnazjalnych, w którym wzięło udział siedem szkół z regionu południowo - wschodniej Polski. Konkretnym owocem tego zjazdu jest zaistnienie więzi między szkołami uczestniczącymi w spotkaniu, pogłębienie wiedzy o naszej wielkiej Patronce oraz ubogacenie się wspólną modlitwą i twórczym spędzeniem czasu. Młodzież przybyła do naszego miasta miała także możliwość poznać kulturę, historię i piękno Zamościa. Spotkanie to miało więc niewątpliwy wpływ na życie intelektualne i duchowe jego uczestników.

Nic dziwnego, że zrodziło ono w nas pomysł zainicjowania tego typu projektu o charakterze ogólnopolskim. Pragnieniem naszym jest zorganizowanie spotkania w gronie nauczycieli szkól jadwiżańskich w celu opracowania wspólnego programu działania.

Prosimy o czynne włączenie się w realizację tego pomysłu. Niech naszym mottem staną się cytowane na wstępie słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, które są dla nas swoistym testamentem. Ufamy, że stwarzając Rodzinę Szkół Świętej Królowej będziemy mogli lepiej i skuteczniej wcielać w życie mądrość i dobro, tak bliskie naszej Patronce.


Dyrekcja i grono pedagogiczne
Gimnazjum nr 6 im. Królowej Św. Jadwigi w Zamościu
Strona © Jan Pociej