RODZINA SZKÓŁ ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
POWSTAŁA W KRAKOWIE
15 PAŹDZIERNIKA 2006

ALE IMPULS
WYSZEDŁ Z ZAMOŚCIA


Przesłanie

Idea utworzenia ogólnopolskiej Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej rodziła się samorzutnie od kilku lat w licznych środowiskach związanych z jednostkami oświatowymi cieszącymi się patronatem Pani Wawelskiej. Lokalne spotkania młodzieży szkół podstawowych organizowane były od 10 lat w kilku miejscowościach Małopolski (Kaszów-Wyźrał, Raba Wyżna) z inicjatywy pani dyrektor Stanisławy Buczek, spotkanie młodzieży szkół średnich odbyło się w Inowrocławiu z inicjatywy pani dyrektor Haliny Pety, a w czerwcu roku 2006 miał miejsce pierwszy zjazd młodzieży ze szkół gimnazjalnych w Zamościu, którego głównymi organizatorkami były panie: Maria Jaszczak - członkini Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej, Urszula Muda i dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Królowej Świętej Jadwigi Wiesława Gąska. Tam też myśl utworzenia Rodziny Szkół znalazła swój wyraz w postaci Przesłania skierowanego do dyrekcji i przedstawicieli grona pedagogicznego w całej Polsce.

Dzięki Dyrektorom i Nauczycielom wielkiego serca, którzy nie szczędząc czasu, trudu i środków odpowiedzieli na rozesłane następnie Zaproszenie, do spotkania założycielskiego Rodziny Szkół doszło w Krakowie, w dniach 14 i 15 października 2006.




Strona © Jan Pociej