Nasz umiłowany sługa Boży papież Jan Paweł II powiedział:
-„W górę serca.
Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku, aż po Tatry,
patrząc w stronę krzyża na Giewoncie,
słyszała i powtarzała:
Sursum corda - w górę serca!”

Mówił do nas w Krakowie:
„Jesteśmy złączeni z ta naszą wielką monarchinią
właśnie przez ten wawelski krzyż.”


     Niech św. Jadwiga Królowa łącząca niegdyś ludzi i narody, połączy nas wszystkich Polaków w kraju i rozsianych w różnych zakątkach kuli ziemskiej, „abyśmy wszyscy byli jedno i jedno mieli serce” i niech zwana będzie PATRONKĄ WSZYSTKICH POLAKÓW.


     Dyrektor Małgorzata Grzankowska nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej w RyszewkuSpołeczność szkolna Liceum Królowej Jadwigi w Inowrocławiu popiera tak wspaniałą inicjatywę.


     Halina Peta


     Cała społeczność Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu z radością daje swój głos poparcia dla starań, by Św. Jadwiga Królowa stała się Patronką Wszystkich Polaków.
     Każda inicjatywa łącząca ludzi, powodująca, że stają się lepsi i bardziej szlachetni w imię najpiękniejszych ideałów i wartości, w tym przypadku reprezentowanych przez Św. Jadwigę Królową, jest godna popularyzacji i wcielania w życie. Patronka Wszystkich Polaków będzie budować wspaniałą wspólnotę Polaków na całym świecie. Dzięki tej Patronce wszędzie może być nasza rodzina i wszędzie możemy być u siebie.
     Najlepiej i najpełniej wielkość Św. Jadwigi widział nasz Papież Jan Paweł II, który 11 maja 1974 roku, jeszcze jako Kardynał Karol Wojtyła, mówił:
     Nadała nowy wymiar naszym dziejom, dziejom naszego narodu i państwa, dziejom Kościoła i chrześcijaństwa, dziejom kultury chrześcijańskiej i polskiej, dziejom duchowym człowieka.
     Pragniemy, by Św. Jadwiga Królowa swoją niezwykłą osobowością, siłą charakteru i godnym wypełnianiem obowiązków nadawała nową jakość życia wszystkim Polakom na całym świecie.

     W imieniu społeczności Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu
podpisała Elżbieta Górecka.


     Kardynał Karol Wojtyła pisał kiedyś: "Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzić, że była sobą w znacznej mierze przez Jadwigę".

     To papieskie wskazanie jest ciągle żywe w naszych sercach. Wierzymy, że uczynienie Królowej Jadwigi - postaci tak zasłużonej dla historii naszego narodu - Patronką Wszystkich Polaków umocni w nas świadomość narodową i rozpali miłość do Ojczyzny.

     Łączymy wyrazy jedności
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie popiera inicjatywę, by św. Królowa Jadwiga była Patronką Wszystkich Polaków.

Pozdrawiam

Alina Mańka


Wyrażamy poparcie dla starań o ogłoszenie Świętej Jadwigi Królowej PATRONKĄ WSZYSTKICH POLAKÓ W.

Społeczność Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi
     Społeczność Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu popiera inicjatywę ogłoszenia św. Jadwigi Królowej Patronką wszystkich Polaków. Bo to właśnie Ona "Całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka - człowieka spragnionego zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia. Zechciejmy i dziś czerpać z tego przykładu ,ażeby radość z daru wolności była pełna"  (Jan Paweł II)Wyrażamy swoje poparcie dla inicjatywy Sodalicji i serdecznie pozdrawiamy.

Prywatne Liceum, Prywatne Gimnazjum
i Katolicka Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce
Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce
z radością popiera starania
o ogłoszenie naszej
Wawelskiej Pani, Świętej Jadwigi Królowej
Polaków Gwiazdy i Ozdoby Królestwa Polskiego
Patronką Wszystkich Polaków


Ewa Panek -dyrektor szkołyPowrót do strony głównej


Strona © Jan Pociej, Edycja strony: AGER