REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ZAWICHOST 17-18 marca 2018

SOBOTA 
10.00 – 11.45 przyjazd (kawa, herbata)
12.00 konferencja (s. Jolanta CHR – LG)
godzina południowa
14.00 obiad
czas na modlitwę osobistą
16.00 nauka rekolekcyjna 1 (ks. Jacek Urban)
nieszpory
18.30 Msza Święta
kolacja
21.00 – […] adoracja Najświętszego Sakramentu
 
NIEDZIELA
8.30 jutrznia
9.00 śniadanie
9.45 nauka rekolekcyjna 2 (ks. Jacek Urban)
czas na modlitwę osobistą
godzina południowa
12.00 Msza Święta
czas na modlitwę osobistą
14.00 obiad, rozmowy
15.00 koronka do BM
czas na modlitwę osobistą, rozmowy
17.00 podwieczorek ( ew.- dla tych, ktorzy jeszcze nie wyjada)

_______________________________
lista uczestników
Ks. Jacek Urban
Urszula Adamus
Ewa Jadach
Staszek Jadach
Małgorzata Kotarba
Małgorzata Kuś
Magda Mierzwa
Leszek Mierzwa
Elzbieta Migas
Jerzy Migas
Zbyszek Myczkowski
Jadwiga Palusinska
Barbara Prochnicka
Maria Skrzypek
Martyna Tokarska
Jagoda Varosi
Agnieszka le Vot
Wanda le Vot
Alba le Vot
Błażej Zając
w sobotę uczestniczyło też kilka osob ( 3-4) z Ostrowca Swietokrzyskiego
 
Konferencja 1

Konferencja 2

Kazanie

 

Zaszufladkowano do kategorii Rekolekcje | Dodaj komentarz

Sprawozdanie ze spotkania Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w dniu 8. stycznia 2018 roku.

Przebieg spotkania:

  1. Wspólna modlitwa podczas Mszy świętej koncelebrowanej (o. przeor Zbigniew Czerwień, o. proboszcz Marcin Siemek i ks. kanonik Jacek Urban) przed obrazem Matki Bożej Piaskowej. Homilię wygłosił ks. prof. Jacek Urban ( tekst homilii -poniżej, załączony do sprawozdania).
  2. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Królowej przed Jej ołtarzem. Modlitwę o pokój i zgodę w polskim narodzie odczytała s. Magdalena CHR.
  3. Spotkanie opłatkowe w tzw. „Eliaszówce” w Klasztorze Karmelitów.
  • przewodnicząca P. Ewa Jadach przywitała zebranych i podziękowała oo. karmelitom za zaproszenie na wspólny Opłatek.
  • Ojciec przeor, w imieniu Karmelitów „Na Piasku”, złożył życzenia członkom i sympatykom Sodalicji.
  • Wzajemne życzenia i łamanie się opłatkiem.
  • Wspólna wieczerza przy suto zastawionym stole.
  • Długie, radosne kolędowanie, prowadzone przez p. Marię Skrzypek i p. Leszka Mierzwę.
  • Zakończenie spotkania, podziękowanie ojcom za piękną gościnę, wspólna modlitwa.
  1. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, wg. listy obecności dołączonej do sprawozdania.

 

Homilia, 8 I 2018

Wczoraj uroczyście obchodziliśmy rocznicę chrztu Jezusa. Dziś na kartach Ewangelii widzimy Go już na początku publicznej działalności. Rozpoczął ją od głoszenia Dobrej Nowiny o miłosiernym Ojcu i od powołania pierwszych uczniów.

Zanim powołał Szymona Piotra i Andrzeja, a następnie synów Zebedeusza Jakuba i Jana, mówił o czasie, który się wypełnił, o bliskości królestwa Bożego i o nawróceniu.

Wielu słuchało Jego słów. Wielu było pod Jego wrażeniem. Ale uczniów wybrał sobie spośród tych, którzy dotąd byli uczniami św. Jana Chrzciciela. Powiedział do nich „Pójdźcie za mną”. A oni jak słyszeliśmy w Ewangelii zostawili wszystko i poszli za Nim.

Może ktoś powiedzieć, że wybrał najlepszych, bo wybrał na Apostołów. Rzecz w tym, że w dzisiejszej Ewangelii Chrystus nie wybrał Apostołów, ale uczniów. To z nich po pewnym czasie wybierze apostołów, ale stanie się to dopiero po cudownym połowie ryb. Teraz wybiera uczniów i uczennice do swojej szkoły.

Szkoła Jezusa jest dla wszystkich. Niezależnie od wyuczonego czy wykonywanego zawodu, niezależnie od obowiązków, od płci, wieku, wykształcenia, stanu posiadania, każdy może być w szkole Jezusa.

Czego się mamy nauczyć w tej szkole? Tego, że życie jest darem, darem Bożym, który otrzymaliśmy jako zadanie. A na czym to zadanie polega? Żeby ten dar odwzajemnić, żeby je każdego dnia oddawać Bogu i ludziom. Czy to w małżeństwie, czy w stanie wolnym, czy to w kapłaństwie czy życiu konsekrowanym. Bóg znajdzie sposób, żeby tę naszą gotowość dobrze wykorzystać.

Św. Jadwiga królowa nigdy nie była na Litwie, a jest nazywana apostołką Litwy. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus nigdy nie była na misjach, a jest patronką misji. Gdzie jest ukryty sekret? W sercu gotowym, w pragnieniu, w modlitwie, w posłudze. Do nas należy mieć serce otwarte. Bóg wybierze sobie czasy i chwile, aby je wziąć w swoje ręce i zagospodarować.

Jezus mówi do każdego z nas, że czas się dla nas wypełnił, że nadszedł czas. Tak jak to mówił naszym przodkom i jak mówić będzie tym, którzy po nas przyjdą, tak teraz mówi do nas. Nadszedł wasz czas. Daję wam czas. Zróbcie to co należy, żeby przybliżyło się królestwo Boże. To królestwo Boże jest w was, tylko trzeba go ujawnić. Tego się mamy nauczyć w szkole Jezusa.

Tego by być otwartym, otwartym na Boże słowo i na drugiego człowieka. Być wielkodusznym. Podawać sobie ręce, budować. To wtedy spełniają się słowa Chrystusa o Królestwie Bożym które stało się bliskie i o nawróceniu, które stało się rzeczywiste. Wtedy gdy jako dorośli spojrzymy w lustro wody chrzcielnej i zobaczymy twarz Bożego dziecka.

Rozpoczynając okres zwykły w roku liturgicznym, podejmijmy kolejny rok nauki
i pracy w szkole Jezusa. Kiedyś uczniami i uczennicami tej szkoły byli Maryja, Apostołowie, Jadwiga. Teraz my nimi jesteśmy.

Zdjęcia z opłatka

Zdjęcia z wieczerzy

Zaszufladkowano do kategorii Spotkania opłatkowe | Dodaj komentarz

Imieniny s. Adelajdy CHR

Wawel, 16.grudnia, godz.7.00, Msza św. Roratnia w intencji s. Adelajdy CHR, w dniu Jej imienin, w Kaplicy Zygmuntowskiej.

Zaszufladkowano do kategorii Imieniny | Dodaj komentarz

Dni skupienia Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej 17.11.2017

W dniu 17 listopada nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia na Wawelu. W spotkaniu wzięło udział 21 osób – członków Sodalicji z Krakowa i Biecza. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie ks. Proboszcz Zdzisław Sochacki udzielił nam lekcji historii i patriotyzmu w krypcie św. Leonarda. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy wykładu w miejscu, gdzie wielki Polak Jan Paweł II odprawił swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną. Ks. Proboszcz przybliżył nam historię związaną z pochowkami królów polskich, mówił o architekturze miejsca a także duchowym wymiarze Krypty św. Leonarda – tak ważnym dla nas Polaków. Przekazał nam wiele ciekawych informacji. Na koniec pokrzepieni faktem, że co roku w dniu 2 listopada odprawiana jest w Katedrze Wawelskiej Msza św. z procesją, za polskich władców, wieszczów narodowych, wodzów, za bohaterów i zasłużonych – udaliśmy się na Eucharystię, by polecać Bogu tych, którym drogi był los Ojczyzny. Modliliśmy się we wszystkich sprawach Sodalicji Świętej Jadwigi, szczególnie polecając zmarłych z naszej wspólnoty.

Kolejnym punktem dnia skupienia było spotkanie w Kapitularzu Katedralnym, gdzie po krótkim przedstawieniu członków Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej z Biecza, wysłuchaliśmy wykładu ks. prof. Dariusza Kasprzaka OFM Con. na temat świętych obcowania. Ks. prof. przybliżył nam temat apokatastazy, omówił formy obcowania świętych i szczególną rolę Mszy św. dla zmarłych.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja kierowana przez ks. prof. Jacka Urbana. Pojawiły się pytania o rolę i warunki odpustów za zmarłych. Rozmawiano o Składzie Apostolskim i literaturze poświęconej tematowi. Następnie ks. Jacek Urban poprosił o głos prepozyta bieckiego ks. Janusza Kurasza, który przybliżył nam losy zabytków związanych ze św. Jadwigą Królową w Bieczu. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że remont zabytkowego szpitaliku dla ubogich ufundowanego przez Królową Jadwigę został już całkowicie zakończony. Wspominaliśmy z sentymentem wizyty w Bieczu. Głos w dyskusji zabierali członkowie bieckiej Sodalicji. Dzieliliśmy się problemami i planowaliśmy kolejne spotkania.

Spotkanie zakończyła przewodnicząca Sodalicji p. Ewa Jadach, przypomniała o grudniowej Mszy św. w dniu imienin s. Adelajdy Sielepin i zaprosiła wszystkich na spotkanie opłatkowe, które zostało zaplanowane na dzień 8 stycznia 2018 roku w klasztorze OO. Karmelitów na Piasku.

Poniżej można wysłuchać nagrania konferencji O. Dariusza.

Zaszufladkowano do kategorii Dni skupienia | Dodaj komentarz