Sprawozdanie ze spotkania Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w dniu 8. stycznia 2018 roku.

Przebieg spotkania:

  1. Wspólna modlitwa podczas Mszy świętej koncelebrowanej (o. przeor Zbigniew Czerwień, o. proboszcz Marcin Siemek i ks. kanonik Jacek Urban) przed obrazem Matki Bożej Piaskowej. Homilię wygłosił ks. prof. Jacek Urban ( tekst homilii -poniżej, załączony do sprawozdania).
  2. Nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Królowej przed Jej ołtarzem. Modlitwę o pokój i zgodę w polskim narodzie odczytała s. Magdalena CHR.
  3. Spotkanie opłatkowe w tzw. „Eliaszówce” w Klasztorze Karmelitów.
  • przewodnicząca P. Ewa Jadach przywitała zebranych i podziękowała oo. karmelitom za zaproszenie na wspólny Opłatek.
  • Ojciec przeor, w imieniu Karmelitów „Na Piasku”, złożył życzenia członkom i sympatykom Sodalicji.
  • Wzajemne życzenia i łamanie się opłatkiem.
  • Wspólna wieczerza przy suto zastawionym stole.
  • Długie, radosne kolędowanie, prowadzone przez p. Marię Skrzypek i p. Leszka Mierzwę.
  • Zakończenie spotkania, podziękowanie ojcom za piękną gościnę, wspólna modlitwa.
  1. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, wg. listy obecności dołączonej do sprawozdania.

 

Homilia, 8 I 2018

Wczoraj uroczyście obchodziliśmy rocznicę chrztu Jezusa. Dziś na kartach Ewangelii widzimy Go już na początku publicznej działalności. Rozpoczął ją od głoszenia Dobrej Nowiny o miłosiernym Ojcu i od powołania pierwszych uczniów.

Zanim powołał Szymona Piotra i Andrzeja, a następnie synów Zebedeusza Jakuba i Jana, mówił o czasie, który się wypełnił, o bliskości królestwa Bożego i o nawróceniu.

Wielu słuchało Jego słów. Wielu było pod Jego wrażeniem. Ale uczniów wybrał sobie spośród tych, którzy dotąd byli uczniami św. Jana Chrzciciela. Powiedział do nich „Pójdźcie za mną”. A oni jak słyszeliśmy w Ewangelii zostawili wszystko i poszli za Nim.

Może ktoś powiedzieć, że wybrał najlepszych, bo wybrał na Apostołów. Rzecz w tym, że w dzisiejszej Ewangelii Chrystus nie wybrał Apostołów, ale uczniów. To z nich po pewnym czasie wybierze apostołów, ale stanie się to dopiero po cudownym połowie ryb. Teraz wybiera uczniów i uczennice do swojej szkoły.

Szkoła Jezusa jest dla wszystkich. Niezależnie od wyuczonego czy wykonywanego zawodu, niezależnie od obowiązków, od płci, wieku, wykształcenia, stanu posiadania, każdy może być w szkole Jezusa.

Czego się mamy nauczyć w tej szkole? Tego, że życie jest darem, darem Bożym, który otrzymaliśmy jako zadanie. A na czym to zadanie polega? Żeby ten dar odwzajemnić, żeby je każdego dnia oddawać Bogu i ludziom. Czy to w małżeństwie, czy w stanie wolnym, czy to w kapłaństwie czy życiu konsekrowanym. Bóg znajdzie sposób, żeby tę naszą gotowość dobrze wykorzystać.

Św. Jadwiga królowa nigdy nie była na Litwie, a jest nazywana apostołką Litwy. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus nigdy nie była na misjach, a jest patronką misji. Gdzie jest ukryty sekret? W sercu gotowym, w pragnieniu, w modlitwie, w posłudze. Do nas należy mieć serce otwarte. Bóg wybierze sobie czasy i chwile, aby je wziąć w swoje ręce i zagospodarować.

Jezus mówi do każdego z nas, że czas się dla nas wypełnił, że nadszedł czas. Tak jak to mówił naszym przodkom i jak mówić będzie tym, którzy po nas przyjdą, tak teraz mówi do nas. Nadszedł wasz czas. Daję wam czas. Zróbcie to co należy, żeby przybliżyło się królestwo Boże. To królestwo Boże jest w was, tylko trzeba go ujawnić. Tego się mamy nauczyć w szkole Jezusa.

Tego by być otwartym, otwartym na Boże słowo i na drugiego człowieka. Być wielkodusznym. Podawać sobie ręce, budować. To wtedy spełniają się słowa Chrystusa o Królestwie Bożym które stało się bliskie i o nawróceniu, które stało się rzeczywiste. Wtedy gdy jako dorośli spojrzymy w lustro wody chrzcielnej i zobaczymy twarz Bożego dziecka.

Rozpoczynając okres zwykły w roku liturgicznym, podejmijmy kolejny rok nauki
i pracy w szkole Jezusa. Kiedyś uczniami i uczennicami tej szkoły byli Maryja, Apostołowie, Jadwiga. Teraz my nimi jesteśmy.

Zdjęcia z opłatka

Zdjęcia z wieczerzy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Spotkania opłatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz